CHI BỘ TÒA ÁN TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2021

Lập thành tích chào mừng thành công của Đại hội XIII của Đảng, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2021). Chào mừng thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021; Chi bộ Tòa án tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2021.

Tại buổi sinh hoạt Đ/c Phan Thị Lan báo cáo nội dung chuyên đề: “Tự kiểm điểm, phê bình và sửa chữa” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

– Mục đích: Nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác tự phê bình, phê bình và sửa chữa của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong chi bộ, đơn vị. Đồng thời cũng đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng công tác tự phê bình, phê bình và sửa chữa đối với đảng viên và chi bộ.

– Yêu cầu: Mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu thực hiện công tác tự phê bình, phê bình và sửa chữa. Để phát huy hết những ý nghĩa của công tác tự phê bình, phê bình và sửa chữa này, đòi hỏi phải nhận thức rõ những yêu cầu của nó. Trước hết, tự phê bình và phê bình phải mang tính giáo dục. Thông qua tự phê bình và phê bình mỗi cán bộ, đảng viên, công chức tự sửa chữa, rèn luyện và nâng cao phẩm chất đạo đức, phát triển trí tuệ và năng lực công tác góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, giữ gìn phẩm chất, tư cách đảng viên, nâng cao uy tín của Đảng và củng cố niềm tin của quần chúng đối với Đảng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao và xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

– Nội dung học tập: Quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, đảng viên tự nghiên cứu tác phẩm Sửa đổi lối làm việc của Bác, đây là cẩm nang quý báu đối với mỗi đảng viên trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về Đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thời gian qua, chi bộ đã thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình. Trong các kỳ sinh hoạt hàng tháng, chi bộ đã tiến hành đánh giá công tác lãnh đạo của chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chỉ ra những việc làm được và chưa làm được, đề ra phương hướng lãnh đạo tháng tới. Luôn quan tâm lãnh đạo việc thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vị; thường xuyên phê bình, nhắc nhở những đảng viên, công chức, người lao động chưa thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Phát huy tinh thần dân chủ, đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình, để cán bộ, đảng viên, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, khả năng tham mưu, nghiên cứu, đề xuất công việc chuyên môn, cải tiến lề lối làm việc của đảng viên, công chức, người lao động. Đa số đảng viên, công chức có tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm cao với công việc; luôn chịu khó nghiên cứu, suy nghĩ, trăn trở để cải tiến lối làm việc, nâng cao chất lượng công việc.

Qua các kỳ sinh hoạt hàng tháng, tính tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng cao và có sự chuyển biến tích cực trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác tự phê bình, phê bình và sửa chữa trong sinh hoạt Đảng tại chi bộ vẫn còn một số hạn chế như: Một số đảng viên vẫn chưa mạnh dạn, ngại va chạm, sợ mất lòng, dĩ hòa vi quý trong thực hiện phê bình đồng chí của mình, mặc dù nhận thức rõ đó là việc làm chưa đúng của đồng chí, đồng nghiệp; một số đảng viên vẫn chưa thấy rõ khuyết điểm của mình và cho rằng việc góp ý của đồng chí mình là chưa đúng, một số đảng viên mặc dù nhận khuyết điểm nhưng còn cho rằng do yếu tố “khách quan”. Một số đảng viên phương pháp phê bình có việc chưa phù hợp, có lúc còn gay gắt, chỉ tập trung vào phê bình khuyết điểm mà chưa có sự nhìn nhận, đánh giá khách quan đối với đồng chí, đồng nghiệp, dẫn đến hiệu quả mang lại chưa cao. Việc gợi ý để đảng viên trong chi bộ thực hiện tự phê bình, phê bình và sửa chữa có lúc chưa kịp thời nên việc tự phê bình, phê bình và sửa chữa có lúc chưa đạt được kết quả như mong muốn.

Các hình ảnh hoạt động của Chi bộ

Sau khi thông qua nội dung chuyên đề đảng viên, cán bộ, công chức đã thảo luận đóng góp nhiều giải pháp nhằm góp phần nâng cao trách nhiệm của đảng viên, công chức trong công tác tự phê bình, phê bình và sửa chữa đối với đảng viên phải thực hiện theo lời dậy của Bác như trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc Người viết: “Mỗi cán bộ, đảng viên mỗi ngày phải tự kiểm tra, tự phê bình, tự sửa chữa, như mỗi ngày phải rửa mặt. Được như thế thì trong Đảng sẽ không có bệnh, mà Đảng sẽ mạnh khoẻ vô cùng”.

Bên cạnh đó, trong sinh hoạt chi bộ, để tăng tính thuyết phục khi tiến hành tự phê bình, phê bình và sửa chữa thì cán bộ, lãnh đạo cần thực hiện nêu gương trong phê bình và sửa chữa; phê bình phải cụ thể, không phê bình chung chung, qua loa, chiếu lệ. Lãnh đạo chi bộ phải khách quan và nghiêm túc chỉ ra những ưu, khuyết điểm của từng đảng viên, đồng thời phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến góp ý của đảng viên; có như vậy, hạn chế, khuyết điểm của đảng viên, cán bộ, công chức mới nhanh chóng được khắc phục, sửa chữa.

Cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, từng đảng viên trong chi bộ phải chấp hành nghiêm các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và của chi bộ, nêu cao tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên trên vị trí công tác của mình.

Trong các nguyên tắc của Đảng cần đặc biệt chú ý nguyên tắc tập trung dân chủ, đảng viên được góp ý thẳng thắn trên tinh thần xây dựng đối với khuyết điểm, hạn chế của đồng chí, đồng nghiệp. Khi khuyết điểm đã được chỉ ra tại chi bộ, cá nhân mỗi đảng viên cần nghiêm khắc, nghiêm túc với chính bản thân mình trong việc sửa chữa khuyết điểm.

Thường xuyên thực hiện tự phê bình, phê bình và sửa chữa trong mỗi kỳ sinh hoạt, giúp hạn chế khuyết điểm, không để đảng viên vi phạm kỷ luật, khích lệ mọi đảng viên trong chi bộ phát huy được tính chủ động, mạnh dạn đóng góp ý kiến mang tính xây dựng, giúp nhau cùng tiến bộ, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Phê bình cốt là để giúp nhau sửa chữa khuyết điểm, làm việc cho tốt hơn, tạo ra sự đoàn kết, thống nhất nội bộ.

Lãnh đạo chi bộ phải khơi dậy được tinh thần dân chủ không chỉ trong Đảng mà cả trong cán bộ, công chức, người lao động. Làm như thế mới tránh được hiện tượng đảng viên, cán bộ công chức, người lao động dù có ý kiến cũng không dám nói, không dám đấu tranh phê bình.

Đ/c Pơ Loong Đếch- Bí thư Chi bộ kết luận tại buổi sinh hoạt

Kết luận tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Pơ Loong Đếch – Bí thư Chi bộ, chỉ rõ mục đích của việc phê bình và tự phê bình là để mỗi cá nhân, tập thể nhìn nhận một cách khách quan ưu, khuyết điểm để từ đó tự sửa chữa, khắc phục những tồn tại, hạn chế hay nói cách khác là cái xấu dần mất đi và cái tốt ngày càng nhiều hơn.

Tự phê bình và phê bình nhằm làm cho Chi bộ, đơn vị vững mạnh; cán bộ, đảng viên cùng nhau tiến bộ hơn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việc thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình không phải trách nhiệm của riêng tập thể mà là trách nhiệm của mỗi cá nhân cán bộ, đảng viên. Vì vậy, cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần, vai trò, trách nhiệm, nêu gương; nhất là đảng viên phải thực hiện nghiêm nguyên tắc này.

Có như vậy mới phát huy được vai trò, trách nhiệm, thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, tính chiến đấu của cán bộ, đảng viên và đấu tranh phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; chống biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao của tập thể và cá nhân./.

                                     Tác giả bài viết: Phan Thị Lan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

PHIÊN TÒA TRỰC TUYẾN TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHƯỚC SƠN

  Sáng 26/9/2022, Tòa án nhân dân huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam mở phiên …

X