Công đoàn cơ sở Tòa án huyện Phước Sơn nhận Cờ thi đua xuất sắc năm 2020 của Liên đoàn Lao động tỉnh.

Trong những năm qua, Công đoàn Tòa án huyện luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp, sâu sắc, kịp thời của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện, Chi bộ cơ quan; sự phối hợp của lãnh đạo Tòa án tạo điều kiện thuận lợi cho Công đoàn hoạt động cùng với sự đóng góp công sức của các đoàn viên trong Công đoàn. Vì vậy, nhiều năm liền Công đoàn Tòa án luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được các câp tặng nhiều giấy khen, bằng khen: Năm 2017 được UBND huyện tặng giấy khen, Năm 2018, 2019, 2020 được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen. Năm 2020 được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc. Đoàn viên Công đoàn đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở, đoàn viên xuất sắc được nhiều Bằng khen, giấy khen; 01 đoàn viên được Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Quảng Nam công nhận đã có thành tích hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2020.

Công đoàn Tòa án được nhận cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh

Công đoàn Tòa án luôn thực hiện tốt Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn, Nghị quyết, kế hoạch Công đoàn cấp trên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành và nhiệm vụ của Công đoàn đề ra năm 2020. Đoàn viên Công đoàn luôn chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Công tác tuyên truyền giáo dục cán bộ, công chức được thực hiện tốt.
Ban chấp hành Công đoàn luôn quan tâm và vận động đoàn viên đóng góp đầy đủ các loại quỹ như quỹ “Mái ấm công đoàn”, quỹ “đền ơn đáp nghĩa”, quỹ Vì người nghèo, đóng góp quỹ phòng, chống dịch Covid, đóng góp hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão lụt năm 2020, Hiến máu nhận đạo…., tiếp tục vận động cán bộ công chức đóng góp các quỹ do công đoàn cấp trên phát động. Thực hiện tốt và kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Tổ nữ công và Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp với chính quyền cơ quan đẩy mạnh các hoạt động, phong trào thi đua phụ nữ Hai giỏi “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “ Nuôi con khoẻ, dạy con ngoan”, xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện kế hoạch hóa gia đình…
Thực hiện đầy đủ, đúng thời gian, đảm bảo chất lượng các loại báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất của Liên đoàn lao động huyện và cấp trên.
Với những thành tích đã đạt được. Năm 2021, Công đoàn Tòa án huyện Phước Sơn sẽ phát huy hơn nữa để đạt được thành tích cao hơn.

Tác giả bài viết: Đặng Thị Xuân Nguyệt

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

CHUNG TAY ĐẨY LÙI TỆ NẠN MA TÚY

Ngày 26/6/1987, Liên hợp quốc đã ra Nghị quyết phòng, chống ma túy và từ …

X