Đại hội điểm công đoàn cơ sở Tòa án – Liên đoàn Lao động Lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 06/01/2023, Công đoàn cơ sở Tòa án – Liên đoàn Lao động long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở (CĐCS) lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023- 2028. Đây là đơn vị được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phước Sơn chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo Đại hội CĐCS khối Đảng, Mặt trận đoàn thể, cơ quan hành chính sự nghiệp, CĐCS 11 xã và Thị trấn Khâm Đức trên địa bàn huyện. Tới dự Đại hội có Đ/c Nguyễn Văn Hào – Huyện ủy viên – Bí thư Chi bộ – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện. Đ/c Trần Đình Lâm – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện. Đ/c Pơ Loong Đếch- Huyện ủy viên- Bí thư Chi bộ – Chánh án Tòa án huyện. Các Đ/c Ban thường vụ Liên đoàn Lao động huyện khóa VI, các đ/c là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn của 32 CĐCS khối Đảng, Mặt trận đoàn thể, cơ quan hành chính sự nghiệp, CĐCS 11 xã và Thị trấn Khâm Đức cùng toàn đoàn viên công đoàn Tòa án- Liên đoàn Lao động huyện.

Công đoàn cơ sở Tòa án- Liên đoàn Lao động huyện là Công đoàn ghép của hai đơn vị Tòa án và Liên đoàn Lao động huyện có 12 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù tình hình dịch Covid -19 làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của đoàn viên và hoạt động của Công đoàn. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Chi bộ. Sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chấp hành LĐLĐ huyện, sự phối hợp tạo điều kiện về vật chất và tinh thần của lãnh đạo đơn vị, sự nổ lực của đoàn viên Công đoàn. CĐCS Tòa án – Liên đoàn Lao động huyện luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, có nhiều đổi mới, sáng tạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, ra sức thi đua, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đề ra. Hằng năm, CĐCS Tòa án- Liên đoàn Lao động huyện luôn quan tâm, tổ chức thực hiện nhiều hoạt động  đại diện, bảo vệ và chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng cho công đoàn viên, người lao động về chế độ tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, BHYT, BHXH, làm thêm giờ của cán bộ viên chức nên trong nhiệm kỳ qua không có trường hợp khiếu nại, thắc mắc nào của CBCNVC- NLĐ về việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan.

Với sự nổ lực, cố gắng trong nhiệm kỳ qua, công đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2018, 2019, 2020 được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen, năm 2017 được UBND huyện tặng Giấy khen, năm 2021 được Liên đoàn Lao động huyện tặng Giấy khen. Đặc biệt năm 2020 được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Cờ thi đua. Nhiều đoàn viên được Liên đoàn Lao động huyện, UBND huyện tặng Giấy khen, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen.

Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Đình Lâm – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện đánh giá cao những kết quả đạt được trong hoạt động CĐCS Tòa án – Liên đoàn Lao động huyện, đồng thời giao nhiệm vụ cho hoạt động Công đoàn trong thực hiện những nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.

Phát biểu chỉ đạo của Đ/c Pơ Loong Đếch – Huyện ủy viên – Bí thư Chi bộ – Chánh án Tòa án huyện phát huy những kết quả đã đạt được trong 5 năm qua của Công đoàn Tòa án – Liên đoàn Lao động huyện và đồng chi cũng mong rằng trong nhiệm kỳ đến BCH Công đoàn xây dựng kế hoạch, chương trình, đổi mới hình thức sinh hoạt để hoạt động công đoàn ngày càng phong phú, đa dạng và hoạt động có hiệu quả.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành khoá mới gồm 2 đồng chí; bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn huyện khóa VII nhiệm kỳ 2023-2028.

Đ/c Nguyễn Văn Hào và Đ/c Pơ Loong Đếch tặng hoa chúc mừng BCH khóa mới

Với tinh thần Đại hội “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”, Đại hội đã đề ra các chỉ tiêu cơ bản cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ mới và được 100% đại biểu thống nhất biểu quyết thông qua./.

                                                                   Tác giả: Phan Thị Lan

X