tháng 3, 2023

28tháng 37:30 sáng- 11:00 sángLÊ THANH TIÊN PHẠM TỘI: "VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ"THỤ LÝ SỐ: 06/2023/TLHS-ST NGÀY 07/3/2023

Thời gian xét xử

(Thứ 3) 7:30 sáng - 11:00 sáng

Địa điểm

Hội trường xét xử tầng 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X