Lịch công tác

 

Thứ 2 (02/10/2023) Thứ 3 (03/10/2023) Thứ 4 (04/10/2023) Thứ 5 (05/10/2023) Thứ 6 (06/10/2023)
Chánh án
Pơ Loong Đếch
  • Sáng: Làm việc tại cơ quan
  • Chiều:Làm việc tại cơ quan
  • Sáng: Họp cơ quan
  • Chiều: Họp cơ quan
  • Sáng: Làm việc tại cơ quan
  • Chiều: Họp tại huyện
  • Sáng: Làm việc tại cơ quan
  • Chiều :Làm việc tại cơ quan
  • Sáng: Làm việc tại cơ quan
  • Chiều: Làm việc tại cơ quan
Phó Chánh án
Phan Thị Lan
Làm việc tại TAND tỉnh Quảng Nam từ ngày 15/8/2023 – 15/10/2023 Làm việc tại TAND tỉnh Quảng Nam từ ngày 15/8/2023 – 15/10/2023 Làm việc tại TAND tỉnh Quảng Nam từ ngày 15/8/2023 – 15/10/2023 Làm việc tại TAND tỉnh Quảng Nam từ ngày 15/8/2023 – 15/10/2023 Làm việc tại TAND tỉnh Quảng Nam từ ngày 15/8/2023 – 15/10/2023
X