Lịch công tác

 

Thứ 2 (20/03/2023) Thứ 3 (21/03/2023) Thứ 4 (22/03/2023) Thứ 5 (23/03/2023) Thứ 6 (24/03/2023)
Chánh án
Pơ Loong Đếch
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều:Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Họp hội Luật gia tại Tam kỳ
 • Chiều: Họp hội Luật gia tại Tam kỳ
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
Phó Chánh án
Phan Thị Lan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Họp tại LĐLĐ huyện
 • Sáng: Họp tại Ủy ban
 • Chiều: Họp tại Quân sự huyện
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Họp hội Luật gia tại Tam kỳ
 • Chiều: Họp hội Luật gia tại Tam kỳ
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
X