Lịch công tác

Thứ 2 (30/7/2018) Thứ 3 (31/7/2018) Thứ 4 (01/8/2018) Thứ 5 (02/8/2018) Thứ 6 (03/8/2018)
Chánh án
Pơ Loong Đếch
 • Sáng: Giao ban tuần
 • Chiều: Dự lễ kết nạp đảng viên
 • Sáng: Xét xử Hình sự
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
Phó Chánh án
Phan Thị Lan
 • Sáng: Giao ban tuần
 • Chiều: Dự lễ kết nạp đảng viên
 • Sáng: Hòa giải Dân sự
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
Thẩm phán

 

 • Sáng: Giao ban tuần
 • Chiều: Dự lễ kết nạp đảng viên
 • Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Xét xử Hình sự
 • Chiều: Học Nghị quyết
 • Sáng: Đi xã Tiên Ngọc
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
Thẩm phán

 

 • Sáng: Giao ban tuần
 • Chiều: Dự lễ kết nạp đảng viên
 • Đi xã Tiên Mỹ, Tiên Phong
 • Sáng: Học Nghị quyết
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Đi xã Tiên Cảnh
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Đi xã Tiên Hiệp
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
Thẩm phán

 

 • Sáng: Giao ban tuần
 • Chiều: Dự lễ kết nạp đảng viên
 • Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Học Nghị quyết
 • Sáng: Hòa giải vụ Dân sự
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
X