Lịch công tác

Thứ 2 (26/10/2020) Thứ 3 (27/10/2020) Thứ 4 (28/10/2020) Thứ 5 (29/10/2020) Thứ 6 (30/10/2020)
Chánh án
Pơ Loong Đếch
 • Sáng: Giao ban tuần
 • Chiều: Dự lễ kết nạp đảng viên
 • Họp tại UBND huyện Phước Sơn
 • Sáng: Xét xử Hình sự
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
Phó Chánh án
Phan Thị Lan
 • Sáng: Giao ban tuần
 • Chiều: Dự lễ kết nạp đảng viên
 • Sáng: Hòa giải Dân sự
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
 • Làm việc tại cơ quan
X