Lịch công tác

 

Thứ 2 (04/9/2023) Thứ 3 (05/9/2023) Thứ 4 (06/9/2023) Thứ 5 (07/9/2023) Thứ 6 (08/9/2023)
Chánh án
Pơ Loong Đếch
  • Sáng:Nghỉ lễ
  • Chiều:Nghỉ lễ
  • Sáng: Làm việc tại cơ quan
  • Chiều: Họp cơ quan
  • Sáng: Làm việc tại cơ quan
  • Chiều:Họp tại VKS
  • Sáng: Làm việc tại cơ quan
  • Chiều :Làm việc tại cơ quan
  • Sáng: Lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo
  • Chiều: Làm việc tại cơ quan
Phó Chánh án
Phan Thị Lan
Làm việc tại TAND tỉnh Quảng Nam từ ngày 15/8/2023 – 15/10/2023 Làm việc tại TAND tỉnh Quảng Nam từ ngày 15/8/2023 – 15/10/2023 Làm việc tại TAND tỉnh Quảng Nam từ ngày 15/8/2023 – 15/10/2023 Làm việc tại TAND tỉnh Quảng Nam từ ngày 15/8/2023 – 15/10/2023 Làm việc tại TAND tỉnh Quảng Nam từ ngày 15/8/2023 – 15/10/2023
X