Lịch xét xử

28tháng 37:30 sáng- 11:00 sángLÊ THANH TIÊN PHẠM TỘI: "VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ"THỤ LÝ SỐ: 06/2023/TLHS-ST NGÀY 07/3/2023

29tháng 31:30 sáng- 4:30 sángLƯƠNG VĂN DẬU CÙNG ĐỒNG PHẠM PHẠM TỘI: "TRỘM CẮP TÀI SẢN"THỤ LÝ SỐ: 05/2023/TLHS-ST NGÀY 07/3/2023

29tháng 31:30 chiều- 4:30 chiềuVÕ NHƯ QUỐC PHẠM TỘI: "MUA BÁN TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY"THỤ LÝ SỐ: 03/2023/TLHS-ST NGÀY 10/2/2023

31tháng 37:30 sáng- 11:00 sángTRẦN THỊ TÍCH ĐỨC PHẠM TỘI: "THIẾU TRÁCH NHIỆM GÂY HẬU QUẢ NGHIÊM TRỌNG"THỤ LÝ SỐ: 04/2023/TLHS-ST NGÀY 16/2/2023

X