Tin xét xử

CÔNG TÁC PHỐI HỢP TỔ CHỨC PHIÊN TÒA XÉT XỬ RÚT KINH NGHIỆM GIỮA TÒA ÁN – VIỆN KIỂM SÁT HUYỆN PHƯỚC SƠN

Thực hiện chương trình kế hoạch công tác năm 2023, đồng thời nhằm nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kỹ năng, điều hành phiên tòa, tranh tụng, đối đáp của Kiểm sát viên tại phiên tòa. Sáng ngày 11/7/2023, Liên ngành Viện kiểm sát nhân dân …

Xem chi tiết »

Phiên tòa hình sự xét xử rút kinh nghiệm

Tiếp tục thực hiện Hướng dẫn số: 136/HD-TANDTC ngày 30/3/2017 của Tòa án nhân dân tối cao, Kế hoạch số: 519/KH-TA ngày 16/11/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam về tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp. Tòa án huyện Phước …

Xem chi tiết »
X