Ý kiến công dân

Quý vị có thể gửi ý kiến tới chúng tôi bằng cách hoàn tất biểu mẫu dưới đây:


  Quý vị cũng có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo thông tin:

  Trụ sở: Số 57 đường Hồ Chí Minh, thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam

  Điện thoại: 02353 881 299 | Fax: 02353 881 299

  Email: phuocson.quangnam@toaan.gov.vn

  Website: www.toaanphuocson.gov.vn

  X